Certifierade resurser inom Energikartläggning

2016-10-21 15:00:00

Lagen om energikartläggning i Stora företag

Över 1 200 svenska företag omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag, Lag (2014:266). Hisland (Himec) har nu fått förtroendet att kunna erbjuda ert företag stöd genom energicertifierade resurser genom certifierat konsultstöd i enlighet med kompetenskravet.

Lagen om energikartläggning, EKL, syftar till att förbättra energieffektiviteten i stora företag (definitionen av stora företag är minst 250 anställda och en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år). Stora företag omfattar även verksamheter utan vinstsyfte, vilket innebär att även offentliga verksamheter kan räknas som företag.

–         Redan första kvartalet 2017 ska den första rapporten lämnas till Energimyndigheten.
Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och hur den används i verksamheten. Den ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att öka energieffektiviteten.

Flera företag har flaggat för att det behövs en noggrann planering av energikartläggningens olika moment för att säkerställa en kostnadseffektiv process.

Hisland (Himec) Solutions har experter med lång erfarenhet av området energieffektivisering inom tjänster, handel och industriella verksamheter. Vi har en djup kunskap och unik inblick i hur processen ska genomföras och våra certifierade energikartläggare erbjuder skräddarsydda tjänster till berörda företag.

 

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan bistå ert företag.

Med vänliga hälsningar

Kenneth LARSSON
Business Development 
Mob: +46 736 79 36 06

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.