Ny Hislander!

2019-12-17 18:00:00

Hisland Solutions presenterar stolt vår nya Finance, Project and Sales Coordinator! Danielle Åkesson har fått uppdraget att, som strategisk resurs, utveckla, samordna och koordinera Hislands Solutions transformering och fokus mot nya utmaningar och fortsatt tillväxt.

Danielle har de senaste åren varit nyckelperson inom organisationen Norex International AB, med stor inblick i hela koncernens verksamhet som CEO Assistant. Där har hon axlat rollen som dagligt bollplank till vd, projektkoordinator, ansvarig för samordning av löner samt all övrigt HR-relaterade arbetsuppgifter, event etc.

Danielle har också haft en centralt koordinerande roll vid implementering av nya affärssystem, genomlysning av företagsförvärv; upprätta kommunikationsplaner, integrationsprocesser och den externa kommunikationen i generella termer. Hennes erfarenhet av snabbväxande bolag men också hennes förståelse av ett processangreppsätt är efterlängtad och en viktig strategisk pusselbit vi behöver. Danielles erfarenhet som konsult på Volvo Financial Services samt insikt i Verksamhetsstyrning ger oss möjligheter till ännu bättre struktur i ledningsgrupps- och styrelsearbetet.

 - ”Jag tror på att man genom att lyfta varandra som kollegor och arbeta ihop som ett team kan få verksamheten att nå oanade höjder”, säger Danielle Åkesson.

Hennes ansvarområden, i vår nya organisation, kommer att ligga i PMO (Project Management Officer), FINANCE samt MAD (Market Administration). Detta betyder att hon kommer att ha en bred roll som pendlar mellan CAO (Jörgen) samt CMO (Kenneth). Danielle påbörjar sin anställning på Hisland Solutions den 9:e Januari. Vår intention är att få en balans mellan det strategiska arbetet och det operativa där det strategiska har fått stå tillbaka en tid.

Konsultbranschen är under stark förändring. Hisland skall fortsätta sin resa och kommer att genomgå flera viktiga transformationer under de kommande åren. Vi vill vara den nya tidens konsultbolag med expertkompetens som levererar potenta helhetslösningar till städer. Vi är övertygade om att, med Danielle ombord, kommer vi att fortsätta denna resa genom att stärka våra positioner ytterligare tillsammans med våra anställda och den strategi vi lägger gemensamt”, säger Jörgen BJÖRK, CEO & President på Hisland Group.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.